bg

Управителен съвет

Списък на лицата, включени в управителните органи на 

СНЦ ” Българска асоциация за конен туризъм “

1. ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ – Председател на УС, собственик на конна база и винарна САЛЛА ЕСТЕЙТ

2. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ДОНЧЕВА – член на УС и секретар, издател и главен редактор на списание ЕЗДА

3. МИРОСЛАВ АНТОНОВ ИЗОВ – член на УС, собственик на частен конезавод ТРАКЕНЕР на СК и КБ МСВ-ИЗОВИ, село Опицвет. Мирослав Изов е единственият българин с пълноправно членство в Немската асоциация на Тракенерите (Trakehner Verband).

4. ТОДОР ДИМИТРОВ БЕЛЧИНОВ - член на УС, собственик на КБ и КС СИМЕОН ВЕЛИКИ, к.к. Св. Влас

5. СТЕФАН ДОБРЕВ РАДЕВ – член на УС,  собственик на туристически комплекс и конен клуб КАЛИМАНСКИ ХАН, село Калиманци

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13