bg
< Назад

Продава се жребец Пинто

Жребец Геро
порода Пинто
роден на 06.05.2012 г.
Височина: 1,45 м.
Спокоен по нрав и подходящ за обучение
за любителска езда и конен туризъм
цена: 1500 лв.
Тел. 0888 25 63 05

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13