bg

Курсове за водачи в конния туризъм за първи път в България
07.07.2022

Българската асоциация за конен туризъм (БАКТ), съвместно с Тракийския университет в Стара Загора  организират за пръв път в България курсове за придобиване на квалификация ВОДАЧ В КОННИЯ ТУРИЗЪМ.

В синхрон с европейските изисквания БАКТ разработи програма с професионалното съдействие на Аграрния факултет при ТрУ в улеснение на нарастващата необхомост от високи знания и умения при провеждането както на кратки, така и на многодневни конни преходи с няколко ездачи – групи от двама-трима до десетина и повече.

За основа са взети принципите, заложени в програмата на IGEQ – Internation Group of Equestrian Qualificaton. Темите и занятията, разбира се, са съобразени с характерните за нашата страна условия за езда, конно дело, традиции, география, икономика, породи и типове коне и т.н. Основна задача и цел на квалификационня курс е рзпространение и установяване на най-добрите практики в коннотуристичките дейности в детайли и като цяло.

Преподавателите са хабилитирани специалисти от ТрУ както и членове на БАКТ с много опит и доказани във времето успехи.

Програмата включва: конно дело – биология и физиология на коня, отглеждане, обучение, породи; амуниция и екипировка; езда – теория, методика и практика; организация и провеждане на конни преходи – избор и изработване на маршрут, логистика, подбор на коне и амуниция, тил, организиране на лагери и др.; икономически и правни аспекти на конния туризъм; сигурност на преходите; география, топография и ориентиране; ветеринарна и хуманна медицина във връзка с възможни инциденти; педагогика и психология във връзка с дейността и още и още...

Общият хорариум е 250 часа. Теоретичните и практическите занимания ще се провеждат в конна база ПланаКон, село Плана, София.

Желаещите да участват трябва да имат средно образование, да владеят един западен език – английски, немски, френски, италиански, испански, да бъдат на възраст най-малко 18 години и да притежават поне базови ездови умения.

След завършване и успешно полагане на съответните изпити курсистите ще получат диплом за придобита квалификация ВОДАЧ В КОННИЯ ТУРИЗЪМ – документ с официална валидност както в България, така и в чужбина.

Таксата за курса е 850 лв, платими по банков път и издаден счетоводен документ. Телефон за информация и записвания за курса: 0887 220 539

Снимки:

http://www.ezdapress.com

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13