bg

Курс за инструктори по конен спорт в София
22.04.2021

 

Курсът започва на 13 май в Националната Спортна Академия „В. Левски“ (НСА) в София и включва следните модули:

 • теория и методика на конния спорт
 • +практика по конен спорт
 • анатомия и физиология на човека
 • спортна медицина
 • спортен мениджмънт
 • педагогика и психология
 • теория на спортната тренировка

 

 

 

 

 

 

Теортия и практиката ще се провеждат основно в съботно-неделени дни с малки изключения.

Желаещите да се запишат в курса е необходмо да подготвят и представят следните документи:

 • копие от диплома от завършено висше или средно образование
 • 2 броя снимки
 • медицинска бележка от лекар, че лицето е здраво
 • заявление

 

 

 

Цената на курса е 500 лв. и стартира в четвъртък, 13.05.2021 г. в 13:00 ч. в Ректората на НСА и ще завърши на 20.07.2021 г.

Успешно преминалите курса получават удостоверение за провоспособни инструктори по конен спорт.

За записвания, въпроси и информация, моля позвънете на 0893 396 360.

 

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13