bg

Ако 14 стотинки са проблем за Вашата конюшня, моля не четете този материал

06.02.2015

София Антонова, директор Рисково застраховане в Застрахователно акционерно дружество Армеец

 

От 14 години Застрахователно дружество Армеец има разработен продукт за т.нар. адреналинови спортове. Цялото име на продукта е „Злополука на посетители на спортни, културни и развлекателни мероприятия“. Това е продукт, който съществува от 2000-та година, но не се търси. Хората смятат, че, ако в цената на билета за посещение на каквото и да е мероприятие, се сложи и застраховка, то тя ще се повиши значително. Поради тази причина повечето собственици не желаят да предлагат застраховка на посетителите. По темата потърсихме мнението на ЗАД Армеец.   

 

-         Г-жо Антонова, колко причини можем да изтъкнем в полза на наличието на застраховка?

-         Основният и най-важен аргумент е, че човек е защитен и при едно неприятно събитие има финансова обезпеченост, това е най-общо казано. Другата защита е за самия собственик на съоръжението, защото ако се случи инцидент, пострадалият може да заведе дело. Ако има такава застраховка и застрахователят изплати обезщетение, но все пак се стигне до дело и отсъждане на обезщетение, това което е изплатил застрахователят се приспада от това, което дължи собственикът на съоръжението. Категорично твърдя, че от застраховането има само ползи.

-         Бихте ли обяснили на популярен език как се ценообразува една застраховка или продукт специално за посещение в конна база и туристическа езда?

-         Цената на една застраховка се определя въз основа на едно посещение в конната база. Нашата практика в годините показва, че по-лесният, достъпен и евтин вариант за самите собственици е да дават справка след определен период от време, обикновено месечна, за броя посетители.

-         Каква първоначална информация ви е необходима?

-         За сключване на застраховката ни трябва информация за  брой коне, средна посещаемост, очакван брой посетители. Също така има ли по-екстремни събития, които се организират, както и участия в организирани прояви като конни преходи. За нас това е важно, за да определим риска, да можем да преценим кога дадена ситуация е по-рискова и кога не чак толкова. Разбира се, когато рискът е завишен, цента се променя. Последната застраховка, която изготвихме за конна база в района на пернишко, бе за 14 стотинки. Тази сума е отбелязана в подготвения от нас застрахователен договор е за едно посещение т.е. за една езда, като самият собственик определя колко да бъде времетраенето на тази активност. Нашата цена не се променя от това дали цената е за 1 час  или повече.

-          Чисто процедурно как се случва това?

-         Собственикът посещава наш представител, предоставя ни изброената информация, сключваме застраховката, внася авансова сума, която е изчислена на база средните посещения за предходния месец. След изтичането на месеца той ни дава актуална справка за броя на посетителите и правим изравняване на премията. Разбира се, ние можем да проверим счетоводните документи на конната база и ако всичко е легално няма как да бъдем измамени с неверни данни. Обикновено правим проверка в края на периода, защото и за нас е трудоемко всеки месец някой да проверява. Собственикът попълва декларация, която е във вид на справка за брой посещения и екстремни събития, по този начин той декларира, подписва се и ние приемаме тази декларация като гаранция за истината.

-         Например при 10 коня в база, с които са направени 50 посещения за един месец, колко трябва да заплати собственикът?

-          Седем лева. Сами виждате, че сумата въобще не е страшна. 

-         Кога последно изплатихте обезщетение вследствие на злополука при конна езда?

-         Скоро, имахме изплащане на застраховка при един преход в Балкана с група чужденци и българи. Един от посетителите беше със  счупен крак след падане. Тъй като конната база разполагаше със застраховка, ние заплатихме разходите за преглед и лечение в болница, както и обезщетение на самия пострадал. По този начин разходите на собственика отпаднаха, пострадалият беше много доволен от обслужването и нямаше никакви други претенции.

 

 

 

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13