bg

Стъраници на БАКТ от списание Езда от 82 брой

14.02.2014

Красимир Андонов

Заглавие: Национален парк Рила с ясни правила за конния туризъм 

 На всички водачи на коне и предлагащи услугата конен туризъм се изискват документи. За контрола следят служителите паркова охрана и контрол, които налагат солени глоби в случай на своеволия и нарушения

ДНП Рила прилага контрола в конния туризъм

 

„Интересът към конния туризъм се засили, напливът е огромен. Предприемачите, които предлагат конен туризъм са много. Въвеждаме изисквания към лицата и фирмите, които упражняват конния туризъм и по точно документ за лиценз, регистрация на фирма, дейности, правоспособност, квалификация и т.н, а за конете задължителни документи за идентификация, което означава паспорт и чип“, казва Красимир Андонов, директор на Дирекция Национален парк (HП) „Рила“, като аргументирано цитира плана за управление на парка, закона за защитените територии и Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии –изключителна държавна собственост, където ясно са регламентирани условията, редът и начинът, по който действа цялата управа и служители на Дирекция „HП Рила“.

 

 

Този безкомпромисен модел в полза на опазване на природата се предприема от управата на парка съвместно с решение на Министерството на околната среда и водите, тъй като вече е налице необходимостта от ограничаване на туристопотока в района на „Седемте рилски езера“. Това определено е най-проблемният район на Рила планина. Не само заради белите дни на Дъновистите, които продължават близо 40 дни през лятото, но и заради функциониращият от 2009 година лифт „рилски езера“, който направи достъпа до планината и езерата по-лесен. 

Известно е, че където има много туристи, има и много проблеми. Един от тях – нарушаване на околната среда, общо казано. От замърсяване до ерозия на почвата и унищожаване на редки видове от флората и фауната. Туристите в посока „Седемте Рилски езера“ са хиляди през летния сезон. Този огромен интерес и присъствие на хора от своя страна предоставя възможност за различни типове туризъм и услуги, от които естествено местното население се опитва да печели. Един от начините е конният туризъм. В рилските селца и градове има хора, които се занимават с този вид туризъм отдавна още от преди основаването на парка дори. Но с увеличаването на туристическия поток към опитните коневодачи и собственици на коне се присламчват такива, които без много познания също предлагат услугата, защото в тази дейност има печалба. Печалбата е 100%, защото има гарантиран брой туристи, без реклама. Потребители на услугата конен туризъм с цел транспорт и преход от една точка в планината до друга са в кърпа вързани, а от друга страна никой не плаща данъци за това, че разхожда, превозва туристи или багаж из планината. По този повод Дирекция „HП Рила“ предприема редица мерки. Решаването на проблемите започна от местата, където използваните коне пашуват. Едно от местата е около склоновете, които се намират вдясно от хижа „Рилски езера“ (Сухия чал). Пашуването е от особено значение, за управлението и стопанисването на парка. Следващото, което предприема ръководството на Дирекция „HП Рила” е свързано с конете, които многократно преминават по пътеките и извън тях. Успоредно с конете естествено се движат и хора. Получава се една смесена група, която при разминаване и с цел безопасност създава допълнителни пътеки и отклонения от основния маршрут. Така се нарушава терена и се предизвиква ерозията, зоните с десетки отклонения са трудно контролируеми от рейнджърите и не на последно място създават се условия за хаос. А една огромна територия като HП „Рила”, най-големият парк в страната, трябва да има ред и правила, за да се управлява и поддържа по-лесно. Как се извършва всичко това и защо от парк „Рила” погнаха конярите, в интервю разказва директорът на Дирекция „HП Рила”. Напорист шеф на парка е завършил магистратура „Биология и химия“ в Пловдивския университет и има толкова много работа, че няма време за личен живот. Истински природолюбител, който обожава планината. Красимир Андонов е женен с две деца.  

 

-  Да поговорим в конкретност за конния туризъм на територията на HП „Рила“. Не се ли „срещнахте“ с конярското недоволство, след като предприехте мерките за ограничаване и контрол на туристите? 

- Естествено. Никой не иска да плаща данъци и такси. Всеки предпочита да укрие размера на припечеленото и да се прикрие в условията на сива икономика. Да, но планината не е играчка за краткотрайно забавление и вадене на ползи. Нещо повече, ние сме твърде неблагодарни за щедростта на природата. Унищожаваме ресурсите и даденостите без да се замисляме за това какво оставяме след нас във всеки един смисъл и най-вече в този, който носи послание за поколенията след нас. 

- Как се справяте с огромния поток от туристи и коне по едни и същи пътеки? 

- Направихме алтернативни маршрути встрани от езерата. Заложихме в нашия голям проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” по оперативна програма „Околна среда” дейност за борба с ерозията. Разработеният проект указва как трябва да се случат нещата. И това не е нещо ново, това са утвърдени методи за странатa. Насочваме туристите да вървят по определен маршрут без отклонение. Планирано по проекта е да се правят т.нар. прагове на терен по начин, по който да се задържа водата, да не се отичат почвените съставки и по този начин да имаме възстановяване на тревните площи. 

- Мерките, конкретно за контрола за конния туризъм? 

- Интересът към този вид туризъм се засили, напливът е огромен. Начинът за ограничаване на нерегламентираното предлагане на конен туризъм из парка бе чрез въвеждането на задължителни изисквания към лицата и фирмите, които упражняват тази дейност и по точно документ за лиценз, регистрация в сдруженията по конен спорт, регистрация на фирма.

- На какво основание изискване изисквате тези документи? 

- На първо място на Плана за управление на Национален парк „Рила”, също на Закона за защитените територии. И още: Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост това са написани, регламентирани условия с реда и начина, по който се осъществяват различни дейности в планината. Иначе какво би се получило? Всеки идва и си върши своеволия в Националния парк. Такава анархия е недопустима. Нормативната база я имаме и законът ни дава право да вземем всички необходими мерки за опазване на природата. 

- Можете ли да ми покажете все пак какви документи изисквате, защото аз досега не знам конкретна институция у нас да предоставя лиценз за конен туризъм? 

- Не бъркайте нещата с изискванията към конна база. Заявителите с коне нямат база. Конете пашуват и се отглеждат свободно. Те тръгват от подножието на планината и стигат до езерата. После от езерата се връщат до подножието. За нас е важно тези коне да имат собственик и да са идентифицирани. За водачите на коне изискваме най-малко един документ, който да указва, че имат преминат курс за работа с коне. Това може дори да е свидетелство за конен спорт. За да е преминало подобно обучение лицето Х трябва да  има отношение и към конете. Въпросът е, че с този документ той гарантира правоспособност. Ето, показвам Ви досие на ползвател тази година – кандидат да превозва туристи с коне или както се казва конен туризъм. Ето четем, че имаме кандидат с удостоверение за допълнително обучение – инструктор по конен спорт. Отделно той притежава членска карта от БАКТ. За нас е важно да се вижда, че този човек има право да практикува този вид дейност. Също така е регистрирал фирма за конен туризъм, пренос на товари с коне. 

- Как стои въпросът за застраховката на туристите и на конете? 

- Нямаме право да изискваме застраховка. Това вероятно е от друга компетентност. Тук трябва да се обърне сериозно внимание за отговорността на водачите и безопасността на туристите, защото при евентуален инцидент мога отговорно да заявя, че служителите „Паркова охрана и контрол” и планинските спасители са подготвени, но кой плаща обезщетение на пострадал, това наистина е извън нас. Дирекция „НП Рила” провежда инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, като се подписва декларация след провеждане на същия. В заповедта за съгласуването на дейността се посочва като условие, че осигуряването на безопасност на участниците в извършването на дейността е изцяло отговорност на организаторите. Отново ще дам пример с автомобилите. Пътният данък и винетките за право на достъп до пътищата се плаща на държавата, но застраховката се плаща на конкретния застраховател, като фирма. Казусът е добър, трябва да се намери решение и смятам, че БАКТ в това отношение трябва да намери начин и това да е приоритетна задача. 

Ние провеждаме инструктажи за това кое и как трябва да се случва в планината. За нас е важно фирмите, които упражняват тази дейност да спазват правилата и да се опазват хората и природата. Правим предупредителни протоколи, инструктажи, обучения. При нарушения правим констативни протоколи и съставяме актове.  

- Колко души предоставиха документи за това лято за услугата конен туризъм?

- Одобрените към момента са само 6 и то за района на „Седемте рилски езера“. В изпълнение на Заповед № РД – 58 от 22.05.2013 г. на Дирекция „НП Рила”, с която са определени маршрутите и условията за провеждане на специализиран туризъм – преминаване с коне на територията на Национален парк „Рила”, се следи да не се превишава нормата и изчерпва ресурсът. Догодина рестрикцията ще бъда по-силна, съгласно правилника може да предприемем и друга мярка със сключване на договор. Като правя уточнението, че нямаме право да накараме тези хора да оставят част от приходите си, нямаме право да събираме и такси, но примерно това може да се разпише в сключен договор. Събираме единствено за паша, използвано сено, дървесина. По 30 ст. на животно за цял сезон – чисто символично. 

-  Ако се появят и други мераклии и превозват туристи без да имат това право? 

-  Ние издаваме разрешително и всеки водач на кон трябва да го носи, а грамотният турист може и да го изисква. На служителите „Паркова охрана и контрол” при проверка задължително се показва разрешителното, както шофьорската книжка при проверка на КАТ например. Ако водачът на коня не носи този документ, се пише акт.

- Ако избяга? 

- Трудно се бяга в планината. Намираме го. На помощ имаме доста камери вече в Рила. Понякога се случва нарушители с джипове и АTV-та също да избягат, но по регистрационните номера ги намираме с полиция. Връчват им се актове. Така практикуваме и с АТV-тата. Всъщност големите проблеми не са в нерегламентирания конен туризъм, а в бруталното съсипване на планината от движението на тези моторни превозни средства. Плашат животните, унищожават редки дървета и растения, оставят грозни следи и пакости след себе си. Но и по този проблем сме предприели мерки.

- Според Вас как Дирекция „НП Рила” и БАКТ могат да си сътрудничат?  

-  Имаме много допирни точки в намеренията си. И двете организации желаем у нас да има съвременни условия за развитие на конен туризъм, единомислещи сме за нивото и стандартите, ветеринарните изисквания, безопасността, хуманното отношение към конете и т.н. Просто трябва да обединим усилията си. Всъщност от държавна структура като нашата и частната инициатива на подобни сдружения като БАКТ зависи създаването на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между собствениците на коне, които предлагат конен туризъм. БАКТ има опита с конете, докато ние имаме опита с режими, норми, условия, правила за посетители и ползватели на територията на парка. Така че конкретно за района на „Рила“ можем да си сътрудничим. Бих искал да вярвам, че членството в БАКТ и притежанието на членска карта е гарант за качествена услуга, потвърдена от Асоциацията за конен туризъм. Имаме много идеи и утвърдена стратегия за устойчив туризъм и сме готови за партньорство. 

-  Какво ще кажете на тази част от собственици на коне, които предлагат из планински райони или национални паркове конен туризъм и които гледат доста скептично на правилата, които въвеждате? 

- Рано или късно в този вид туризъм, разходки или просто развлечение, както искате го наричайте, ще дойде момент, когато всеки трябва да излезе на светло и да депозира своя професионализъм. Държавата има механизмите за ред и контрол, по които да санкционира спекулантите и най-вече да извади тази услуга от сивия сектор. Ние започнахме. Ще ни последват и други държавни институции, местни общини и контролни органи, не се съмнявайте в това. Всеки, който има кола, плаща данък, винетка, и т.н. С какво стопаните на коне са по-привилегировани от останалите, че не плащат нито лев към държавната хазна за животните и терените. 

http://www.ezdapress.com
http://https://fite-net.org/en/sports/

За контакти

гр. София 1756
ул. Бистришко шосе  № 26
сграда 1, ет. 2 офис 5
моб. 0888 38 13 13